Z hlediska odbornosti disponujeme praktickými zkušenostmi především
v následujících oblastech:

zastupování  klientů vůči finančním  orgánům

daňové  plánování  obchodů  s  nemovitostmi

daňově    efektivní   strukturování    transakcí včetně   zohlednění   mezinárodních  aspektů

se vztahem k ČR(například licenční poplatky, úroky,  dividendy,   „  management   fee   “  )

daňová optimalizace holdingového uspořádání    skupiny    společností

daňové    plánování      prostřednictvím dceřiných společností a organizačních složek zahraničí

fúze,   akvizice  a  reorganizace

daňové plánování v oblasti DPH

daňové aspekty leasingu včetně mezinárodního

kontrola  nebo  příprava  daňových   přiznání.

daňová   optimalizace   pro    zahraniční odborníky pracující v ČR a management českých společností

daňová Due Diligence