Pošar  &  Partner  je nástupcem od roku 1994 existující     daňové    a     účetní   poradenské kanceláře Martin Pošar.

Kancelář   disponuje    zkušenostmi   za   celé období současně platné  daňové soustavy, a to od roku  1993, kdy  byla  současná daňová soustava zavedena.

Našimi  klienty  jsou  jednotlivci i společnosti od umělců   a   sportovců  s  relativně malým obratem       až    po   společnosti  s   obratem několika miliard Kč patřící  mezi  „TOP 100“ v ČR. 

Jsou to osoby   a   společnosti  jak tuzemské, tak       mezinárodní,       organizační      složky nadnárodních     společností,     podnikatelské subjekty s různým zaměřením, od výrobních, obchodních,  přes  realitní  společnosti, až po poradenské firmy.

 Z toho vyplývá značné množství zkušeností, které jsme za   uplynulá   léta   naší   činnosti nashromáždili. 

Kromě  daňového  a účetního  poradenství  a vedení  účetnictví  jsme  schopni zajistit také právní  poradenství, audit, znalecké posudky a další poradenské služby.